Operation Bagration

User avatar
tjub
Posts: 836
Joined: Mon Aug 31, 2009 5:50 am
Location: Göteborg

Operation Bagration

Post by tjub » Sat Jan 14, 2012 10:40 am

På båda sidor taggtråden har det den senaste tiden varit nästintill helt tyst, tills nu...
Image

Image

User avatar
Sigge
Posts: 1070
Joined: Wed Aug 12, 2009 5:03 pm
Location: Varberg

Re: Operation Bagration

Post by Sigge » Sat Jan 14, 2012 8:32 pm

Wohooo! GBG-battle! Späningen är oliiidlig! :)

Äntligen!!!

Köttpåsen
Posts: 38
Joined: Sun Apr 04, 2010 8:36 pm

Re: Operation Bagration

Post by Köttpåsen » Sun Jan 15, 2012 5:03 pm

Rapport från Major Gospodin 221. Motoriserade Skyttebrigaden
Angående aktionen 23. Juni sydöst om Bobriusk

Planering
Uppdraget var att bryta igenom facisternas linjer och öppna väg för mekaniserade förband till de bakre områdena. Brigadstaben informerade mig om att fienden hade grävt ner sig djupt med bunkrar, minfält, taggtråd och förplottat artilleriunderstöd. Inga kända fientliga mekaniserade formationer fanns dock i mitt operationsområde. För genombrottet tilldelades jag gott om pansar från Garderspansarenheterna bakom oss, allt från utländska stridsvagnar till lätta och tunga självgående artilleripjäser och den pålitliga gamla T-34an fanns med i stridsgruppen. Viktigast för planen var dock major Tobolevs straffbataljon som skulle gå före min egen motorskyttebataljon.

Första vågen skulle bestå av stridsvagnarna, deras uppgift var att slå ut bunkrar och öppna vägen genom taggtråden.
Andra vågen utgjordes av straffbataljonen som skulle inta första skyttegravslinjen.
Tredje vågen var min motorskyttebataljon som skulle vidga bräschen och säkra områden bortom skyttegravarna.
Artilleriunderstöd från granatkastare till tunga haubitsar skulle hamra sönder fienden under vårt angrepp.


Fienden
Mina spanare rapporterade att fiendens främsta linje var välförsvarad av pionjärer och infanteri med gott om kulsprutor. Pansarvärnskanoner, både
dragna och självgående liksom mängder med artilleripjäser antogs finnas strax bakom.


Första anfallet
Pansaret avancerade i rask takt, strafniktrupperna följde tätt efter. En misstänkt fientlig pansarvärnsposition lades under eld från haubitsar, katjusjor, granatkastare och T-34or.
När första vågen var inom 200m från skyttegraven öppnade försvararna eld, kulsprutor och karbiner fällde många strafnikis och en serie granater från PaK 40s och 88or slog ut 4 T-34or och en Sherman i snabb följd. ISU-152orna identifierade en bunker och en tung kulspruteposition och slog ut den med ett par välriktade granater, men kom strax därefter under tung artillerield och en av vagnarna exploderade av en direktträff. Pansaret sköt tillbaka mot kanonerna som hade dem under eld, slog ut ett par och körde i full fart över taggtråden och skyttegravslinjen för att komma ut ur dödszonen där artilleri och pansarvärn sköt korseld. Denna våghalsiga manöver fick olyckliga konsekvenser när pionjärerna i skyttegravarna slog ut en efter en av våra vagnar med buntladdningar och panzerfaust. Snart hade genombrottsstyrkan utplånats.


Andra anfallet
Pansartruppernas självuppoffrande anfall hade öppnat en stor bräsch i mitten och en mindre på högerflanken, straffbataljonen hade nu kommit så långt fram att de kunde kasta in sina trupper i ett stormanfall. Tung försvarseld, mördande artilleriregn och beslutsamma motanfall fördröjde anfallet och orsakade svåra förluster men efter en utdragen kamp besatt straffbataljonen högra delen av skyttegraven och en del av centern. De erövrade en intakt 88 under anfallet. Ytterligare en ISU vagn slogs ut, denna gång av upprepade träffar från PaK 40 batteriet längre bort. Sturmovikunderstöd hade nu anlänt och de gjorde magnifika insatser, jag är osäker på deras effekt men av döma av de mängder raketer de öste över försvararna så borde förslusterna ha varit betydande. Fientliga reserver började göra sig påminda, varje skyttegrav som erövrades bytte hand flera gånger i de blodiga striderna och straffbataljonen betalade ett högt pris. Det var dags att säkra bräschen och utvidga den.


Tredje anfallet
Nu gick motorskyttebataljonen in i de två bräscherna i full styrka, pionjärerna säkrade centern och rensade vänstra flanken med understöd från den sista ISU vagnen som bekämpade fiendens bunkrar in i det sista. Den fick dock så svåra skador att den inte gick att manövrera och besättningen som hade flera sårade lämnade vagnen för att söka skydd. Pionjärerna utsattes för hård moteld från artilleriet grupperat strax bakom fronten och förlusterna blev så svåra att de inte kunde fullfölja säkringen utan lämnade över till skyttekompaniet som avancerade bakom dem. Kompaniet led svårt av artillerield och ett 88 batteri som våghalsigt körde fram och grupperade inte mer än 200 meter bort, men efter en stunds förvirring lyckades de säkra hela vänstra flanken och driva undan artilleristerna. Andra kompaniet gick in på högra flanken för att understödja resterna av straffbataljonen som höll ut i en liten skog, ansatta av flera självgående pansarvärnspjäser och infanteri. De fick så stora förluster av artillerield att de inte helt kunde utnyttja straffsoldaternas hjältemodiga anfall, men de lyckades åtminstone säkra skyttegravarna och etablera kontakt med de få strafnikis som var i livet, däribland deras bataljonschef som var den siste att lämna deras framskjutna position.


Efter att vi erövrat hela skyttegraven och slagit tillbaka motanfallet tvingades tyskarna att retirera, genombrottet var dock ett faktum när vår nästa våg av anfallstrupper slog igenom deras andra och tredje försvarslinje och öppnade vägen för exploateringstrupperna mot Bobriusk.


Förlusterna var svåra, vår stridsgrupp förlorade över 400 man, 10 medeltunga stridsvagnar, 3 tunga stormkanoner och 3 lätta men jag bedömer att vi förorsakade fienden långt värre förluster, även om de preliminära rapporterna från min stridsgrupp talar om ett tiotal kanoner, hälften självgående och under 200 man.

Erövrad mark
Image

Ryska befälhavare
Image

Tyska befälhavare
Image

Ryska anfallet inleds
Image

Storming inleds höger flank
Image

Blod, ära och brinnande vrak i centern
Image

Acthung! Strafniks i skyttegraven på flanken!
Image

Bräsch i centern
Image

Försvaret sviktar, var är reserverna!?
Image

Motanfall!
Image

88or kör fram och försöker hejda flodvågen på vänsterflanken
Image

Slitna befälhavare reder ut läget
Image

En mordisk prickskytt och hans offer. Eller?
Image

88or och artilleri gör det omöjliga, ryssen flyr!
Image

Strafnikis omringade och på fallrepet
Image

Men Pyl´cyn är den enda som lämnar skogen levande!
Image

Motostrelk rensar upp och säkrar området
Image
Last edited by Köttpåsen on Tue Feb 14, 2012 6:57 pm, edited 1 time in total.
Mina arméer till salu http://michaelmini.wordpress.com/

noneck32
Posts: 137
Joined: Sat Dec 26, 2009 9:59 pm
Location: Göteborg

Re: Operation Bagration

Post by noneck32 » Mon Jan 16, 2012 5:36 pm

Podpolkovnik Råman anmäler sig för tjänstgöring när moderlandet kallar:).

`,..,´
Posts: 45
Joined: Mon Sep 05, 2011 10:13 am
Location: Göteborg

Re: Operation Bagration

Post by `,..,´ » Mon Jan 16, 2012 10:28 pm

verkar nice :)
Fow:
Tyskar
USA

/ Hannes var namnet

User avatar
LiX
Posts: 111
Joined: Sun Feb 15, 2009 8:38 pm
Location: Göteborg

Re: Operation Bagration

Post by LiX » Tue Jan 17, 2012 7:17 pm

Runda 1 Slag 2:Anfall från Brezina mot Osipovichi

Image
Ryska stormpionjärer understödda av Tungt art och flyg, anfaller ett tyskt sturmkompani utan suport. Uppdraget blir breakthrought

Image
Uppställningen med de ryska pionjärerna instängda i högra hörnet, väntandes på förstärkningar, en tunn linje med sturm försvarar med hastigt uppsatta försvar bestående av taggtråd, minfält och öppna bunkrar. Objektiven är märkta i rött i vänster hörn.

Image
Image
Image
Image
Ryssarna börjar starkt, pionjärerna understödda av sina tunga vagnar anfaller linjen där den är svagast, två bunkrar går upp i rök under ryssarnas massiva eld, även flyget hjälper till och slår ut en av Tyskarnas pack 40.

Image
Image
Tyskarna Tittar nu upp ur sina hål och ett antal väl dolda HMGs öppnar nu upp mot de anfallande Ryssarna med förödande resultat. På andra flanken så börjar Tyskarna nu när de inser vart anfallet sker, att röra sig mot objektiven, det ryktas nämligen om en mist lika stor styrka Ryssar som smygigt bakom deras linjer och ställer upp för anfall.

Image
Image
Ryssarna sätter snabbt in flyg för att försöka hindra de Tyska trupperna ifrån att förstärka objektiven. Medans de Ryska pionjärerna med tunga förluster nu tagit sig igenom taggtråden.

Image
De första Tyskarna ledda av kompanichefen når objektiven och gräver ner sig.

Image
Image
Ryssarna lyckas äntligen slå ut den sista HMGn och gör sig nu redo för att ta sig an minfälten.

Image
De Ryska förstärkningarna anländer och med enbart en pluton försvarandes objektiven ser det nu dystert ut för Tyskarna.

Image
Image
Image
Image
Image
De Ryska pionjärerna vid linjen börjar nu röja minfälten, nånting går dock fel och två teams stryker med moralen brister och när kommasiren börjar avrätta hans manar så skjuter Bataljons chefen honom och blåser till reträtt. Strax därefter så stryker den sista kanonen i det tunga artilleriet med och staffteamet och chefen gör det ända rätta och lämnar slagfältet de oxå.

Image
Image
Image
De nyanlända Ryska stormpionjärerna ser nu att de måste skynda sig och anfaller snabbt den oskyddade sturmplutonen som skyndar sig till objektivens försvar, efter en kort hård strid så pressas dock Ryssarna tillbaka.

Image
Image
DenTyska kompanichefen ser nu sin chans och anfaller Ryssarnas tunga vagnar, efter en kort strid så är de alla utslagna. När de överlevande Ryssarna ser detta så lägger de benen på ryggen och flyr.

Image
Mot alla odds så håller tyskarna än Det kommer behövas mer än så för att omringa Bobruisk.

User avatar
tjub
Posts: 836
Joined: Mon Aug 31, 2009 5:50 am
Location: Göteborg

Re: Operation Bagration

Post by tjub » Sun Jan 22, 2012 10:02 am

Runda 1 Slag 3:Anfall från Brezina mot Osipovichi

Image

Image
Anfallande rysk Udarny understödda av OT-34, SU-76or, tungt artilleri samt T-34/85or.

Image
Försvarande Rumänskt motoriserat infanteri.

Image
Vi rullade "Not one step back!" och Rumänerna håller byn och den östra sidan om floden. Ryssen stormar fram mot de tunna försvarslinjerna. Objekten är de båda broarna. Bakom den främre bron ligger ett minfält.

Image
Rumänerna har inte mycket att sätta emot på brädet, två Pak40 i ambush samt, nergrävda infanterister samt en enhet artilleri. Vilket visar sig vara näst intill verkningslöst med OT-34orna.

Image
Utan reserver inom synhåll kändes det onekligen som att det skulle bli ett snabbt och brutalt slag...
De ryska trupperna avancerar fram till floden, där den ena Udarny Strelken tar sig in bland husen. Rumänerna ligger och trycker och inväntar flodvågen, de klarar sig rätt bra utan inledande förluster dock.

Image
I full fart längst vägen genom byn anländer de första förstärkningarna.

Image
Även pionjärerna som hållt vänsterflanken rusar fram med sina eldkastare, modiga, men även de utan större framgång.

Image
Även två Rumänska PaK40s ger eld, utan att träffa något.

Image
Ryskt artilleri slår ner över förstärkningarna på vägen.

Image
De ryska tanksen ställer nu upp sig för eldgivning mot de rumänska linjerna under tiden som infanteriet avancerar genom byn.

Image
OT-34 tanksen stormar över floden, följda av infanteri. Rumänerna inser att det inte finns mycket att slåss för här och drar sig hals över huvud tillbaka genom sädesfälten.

Image
Rumänska förstärkningarna tar ställning på högra flanken.

Image
Image
Fler rumänska förstärkningar anländer nu i en strid ström. Mortars tar ställning vid floden, under tiden en lastbilskolon rullar in i centrum av byd. I de första bilarna åker en HMG pluton och i de bakre mer Rumänskt infanteri.

Image
Artilleriet faller återigen över OT-34orna som undkommer, dock tvingas infanteriet bakom till marken.

Image
Image
Kommissaren försöker motivera trupperna genom att rensa lite i de egna leden, inget som uppskattas bland mannarna som snabbt ser till att han försvinner in i statistiken.

Image
Ryskt avancemang.

Image
Image
Från båda sidor faller artilleriet tätt, mindre förluster noteras.

Image
Rumänska HMGs tar nu ställning i husen samt kyrkan, något det ryska infanteriet snart till sin stora förskräckelse upptäcker...

Image
De två Rumänska ATkanonerna har haft en långdragen eldstrid med de ryska tanksen, som inte riktigt lett någonvart för endera sida.

Image
I sädesfältet gör pionjärerna ett heroiskt last stand!

Image
Udarny companiet som avancerat genom byn gör nu ett försök att storma över floden, något som går helt åt skogen och de blir brutalt nergjorda av de rumänska HMG och MG-teams som ockuperat husen på andra sidan.

Image
Äntligen ryker det från ännu en rysk tank, och de rumänska PaK40s drar en suck av lättnad...

Image
...även R-2 tanks engagerar fiende pansar.

Image
En blodig runda för de ryska anfallet.

Image
Image
Strelken på vänsterflanken gör sig snabbt av med ytterliggare en kommissar när han börjar predika om Stalin och gamla hjältar!

Image
Tungt ryskt artilleri faller återigen.

Image
OT-34 tanksen börjar nu närma sig det Rumänska artilleriet och befinner sig farligt nära det bakre objektivet.

Image
Ett mer eller mindre desperat försök att forcera floden resulterar i att två vagnar fastnar.

Image
De ryska tanksen slår på djupet, under tiden som infanteriet ligger och gömmer sig i sädesfälten för de rumänska kulsprutorna.

Image
OT-34 rullar på utan att möta något reellt motstånd...

Image
I lillebrors strid faller ytterliggare en SU-67a.

Image
Rumänska mortars försöker göra slut på det sista infanteriet.

Image
Eld och förstörda kanoner...

Image
Image
OT-34 tanksen visar sig nu ha kommit inom räckvidd av Pak40sen, åter finns det hopp...

Image
Rumänerna har nu tappat 3 kanoner till artilleriet samt sina mortars och kontestar objektivet från andra sidan born.

Image
Image
Den förödande eldgivningen från kyrkan visar sig till sist vara för mycket för det ryska infanteriet som efter att tidigare ha avverkat två komissarer nu beger sig hem...

Image
ComBat var på väg för att motivera det sista anfallet, men ångrade sig och försvann bakom höjden när infanteristerna började röra sig tillbaka.

Image
"Överöst" med eld från de rumänska tanksen faller den sista SU-76an och det börjar nu se rätt svårt ut för de ryska anfallarna...

Image
Image
...men OT-34orna rullar på och pressar undan det rumänska motståndet sakta men säkert.

Image
Image
En rumänsk Pansershreck gömd i huset visar sig dock vara för mycket och med tömda tankar blåser kompanichefen för eldkastartanksen av anfallet.

Image
En strid på kniven, men rumänerna höll precis...
Utan lastbilar till infanteriet och HMGsen så hade förstärkningarna aldrig hunnit fram i tid, inte ofta man kan tillskriva sina transporter segern. :twisted:

Image
Inga Firestorm trupper förstördes och läget i kampanjen är oförändrat.

Image
Naww...

User avatar
Sigge
Posts: 1070
Joined: Wed Aug 12, 2009 5:03 pm
Location: Varberg

Re: Operation Bagration

Post by Sigge » Sun Jan 22, 2012 9:03 pm

Mycket trevliga rapporter och bilder i vanliga ordning! Har saknat Spelkollektivets kampanjer! :)

User avatar
tjub
Posts: 836
Joined: Mon Aug 31, 2009 5:50 am
Location: Göteborg

Re: Operation Bagration

Post by tjub » Mon Jan 30, 2012 4:42 pm

Image
Runda 1 slag 4: Anfall från Brezina mot Osipovichi
Uppdraget blev Encounter.

Image
Anfallande Sovietiska styrkor bestod av en IS-2 bataljon understödda av flyg och tungt artilleri.

Image
De försvarande Tyska styrkorna bestod av 3 plutoner med pionjärer, nebelwerfers, StuGs samt lite HQ support.

Image
Objektiven är markerade med rött.
De anfallande IS-2orna blev något nervösa när uppdraget rullades och de enbart fick ha 5+1 teams på bordet och ställde upp mellan objektiven för att förhoppningsvis kunna rusa endera håll och möta ett eventuellt tyskt anfall.
Image
KomBat fick i uppgift att försvar högra flanken mot StuGsen.

Image
Men tyskarna blir villrådiga när de ser de tunga tanksen sakta rulla fram mot deras positioner och gräver snabbt ner sig.

Image
Lättad beordrar KomBat sina tanks att avancera fram mot de tyska ställningarna.

Image
Sovietiskt flyg slår ut två borgwarder, medan StuGen undkommer med blotta förskräckelsen...

Image
...och de rör sig ut på fältet för att avancera mot de ryska leden.

Image
Vid det här laget anländer de ryska förstärkningarna och anfallet kan nu börja ordentligt.

Image
Resterande IS-2or rör sig mot den västra flanken under tiden som förstärkningarna avancerar upp längs den högra.

Image
Den tyska befälhavaren inser nu sitt misstag och skickar in sina förstärkningar i full fart mot de ryska linjerna.

Image
StuGsen vänder i skräck och söker skygg i skogen...

Image
Image
...förgäves så de inte lyckas gömma sig för det ryska flygvapnet!

Image
IS-2orna rullar fram mot de tyska pionjärerna som ligger vid objektivet.

Image
Även det tunga ryska artilleriet anländer nu.

Image
Det ryska anfallet rullar fram!

Image
Image
Order om tyskt motanfall kommer längst hela fronten!

Image
Tyska förstärkningar anländer, något sent och på "fel" sida slagfältet.

Image
StuGsen tappar ytterligare en vagn och den sista beger sig av i full reträtt.

Image
Det tyska motanfallet får ett abrupt slut i en storm av bly...

Image
...längs hela fronten...

Image
...även det ryska artilleriet slår hårt bland de tyska leden.

Image
IS-2orna rullar fram och engagerar de tyska pionjärerna med sina tankryttare.

Image
Image
Image
Pionjärerna lyckas baila en IS-2a och slå ut en, men sen ligger vägen mot objektivet öppen.

Image
Rysk seger!

Image
Emil satt i ett hörn och drägglade över gamla män med monokel!

Image

Köttpåsen
Posts: 38
Joined: Sun Apr 04, 2010 8:36 pm

Re: Operation Bagration

Post by Köttpåsen » Tue Feb 14, 2012 7:39 pm

Rapport från Överste Kasparov 25. Särskilda Ingenjörsbrigaden
Angående aktionen 27. juni norr om Vitebsk

Planering
Genombrottsstyrkan bestod av en något sliten pionjärbataljon och en pansarbataljon, terrängen
på norra delen av anfallsområdet var skogigt, södra delen mer öppen med åkrar och ett trasigt
tåg strandat på ett stickspår. Tillsammans med pansarmajoren formulerade vi en plan som gick ut
på att pansaret skulle trycka på över hela fronten med svaga styrkor för att skapa förvirring
bland fienden och sedan skulle huvudanfallet komma i norra sektorn med T-34or och pionjärer.
En mindre flankstyrka med infanteri skulle samtidigt sätta press på delar av fiendelinjen som visat
sig svaga under pansarstyrkornas sonderingsanfall. En samling hus strax bortom skyttegravarna
markerades som intressant målpunkt för röda arméflyget som skulle sätta in två skvadroner med IL-2
attackflygplan mot artilleri och pansar som motståndaren kunde uppvisa.

Fienden
Omfattande signalspaning gav god information som bekräftades av desertörer som förhördes av
brigadstaben innan de skickades vidare bakåt. Den utvalda genombrottspunkten var bemannad
av delar från ett rumänskt infanteriregemente skyddade av fältarbeten, främst skyttegravar
och en del taggtråd men även några betongbunkrar. Rykten om att Hitleristerna skulle ersätta
rumänerna med SS-män florerade och skyndade på anfallsplaneringen. Dock fanns inga mineringar
eller stridsvagnsdiken av betydelse i sektorn.

Genomförande

Sonderingen började dåligt, ett ihållande ösregn natten innan hade gjort åkrarna till lervälling
och stridsvagnarna hade problem att hålla formationen. Strax kom rapporter om fientliga stridsvagnar
in till staben och sonderingen kom av sig i centern med kännbara förluster. Kapten Adalenko, en
personlig vän till mig, stupade i tornet på sin T-34 som utsattes för intensiv eld från flera
av facisternas Panther-vagnar.

Norra flanken avancerade i god takt trots den svåra terrängen, fientligt artilleri orsakade föga
skada, troligen tack vare svårigheten av observera våra styrkor i det dåliga vädret. Vårat flyg
gjorde en stark insats med ständiga raketattacker på tyskarnas artilleriställningar vilket
säkert bidrog. Strax efter klockan 0900 stötte anfallstrupperna på en skyttegrav fylld med rumäner
i den snåriga skogen. Ett kraftfullt anfall med T-34or och pionjärer krossade motståndet snabbt med
lindriga egna förluster, och för att förbereda för vidare anfall kallade staben in understöd från
Katjusja-bataljonen i närheten som gav fiendens andra linje ett regn av rakter som omväxling till
vattnet som fortfarande föll från himlen. Uppmuntrade av denna syn kastade sig anfallstrupperna fram
och bröt sig in i andra försvarslinjen. Medans stridsvagnarna tog upp kampen med de fanatiska
SS-männen som låg där och tryckte, rensade pionjärerna skogen från resterna av rumänerna vilket
inkludera några gamla rostiga stridsvagnar. Rumänerna tog här till flykten och tyskarna fick snart
nog följa efter då de inte förmådde hejda våra gamla pålitliga T-34or.

Södra flanken var en betydligt obehagligare affär, granatkastare stoppade följeinfanteriet från
att understödja stridsvagnarna ordentligt och först när norra flanken redan brytit igenom uppnåddes
resultat i söder och första försvarslinjen intogs efter att pansarvärnspjäserna bakom eliminerats
av våra stridsvagnar. Framgången var dock kortlivad då ett motanfall av SS-män återtog skyttegraven och
drev undan stridsvagnarna som agerade utan beslutsamhet.

Genombrottet inleddes kl 0820 och var genomfört kl 1120 då de sista försvararna tvingades retirera
från våra segerrika trupper.

Efter slaget inspekterade min stab slagfältet och fann en rumänsk major som stupat tillsammans
med sina ordonnanser och adjutanter när en katjusjaraket träffade hans skyddsrum. Troligtvis
skyndade detta på rumänernas sammanbrott.

Förluster

Anfallsstyrkan tog lindriga förluster, totalt runt hundra man stupade och sårade från alla inblandade
enheter. Tre lätta stormkanonvagnar och sex T-34or fick även avskrivas. Fienden däremot förlorade
minst dubbelt så många soldater, flera stridsvagnar och ett stort antal kanoner, både artilleri och pansarvärn.

Anfallet
Image

Resultat
Image

Axelmakternas Försvar, Rumäner och SS
Image

Sovjetiska Anfallsstyrkan
Image

Gruppering
Image

Sondering i centern attraherar uppmärksamhet och eld
Image

Södra flanken hejdas av intensiv eld
Image

Centern i försvaret och målet för upprepade IL-2 anfall
Image

Norra flanken första försvarslinjen
Image

Södra flanken dödläge och lång skytteduell följer
Image

Ryska staben ser på när den rumänske befälhavaren förgäves försöker krossa ryska anfallet med sina nävar när hans trupper svikit
Image

Första linjen bruten i norr, andra linjen väntar!
Image

Rumänernas bataljonschef stupar i katjusjaelden
Image

Andra försvarslinjen smakar ryskt stål
Image

Rumänerna flyr och SS trupperna gör ett desperat motanfall
Image

Det går sådär
Image

Men i söder lyckas tyskarna ge ryssen en näsbränna!
Image
Mina arméer till salu http://michaelmini.wordpress.com/

Post Reply

Return to “FOW - Flames Of War”